Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2019. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2019. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31.12.2019. godine.

Detaljnije