skazivanje potrebe izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom

U cilju jačanja kapaciteta lokalnih samouprava i jačanja lokalnog razvoja u oblasti zaštite životne sredine, Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) će pružiti pomoć zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave u izradi projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda.

U skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 95/2018) Ministarstvo je u okviru razdela 25, Program 0406-Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, obezbedilo finansijska sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom.

Shodno navedenom, a u cilju planiranja finansiranja pomoći za izradu projektno tehničke dokumentacije, ovim putem se upućuje javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Projektno tehnička dokumentacija koja će biti izrađena može obuhvatiti sledeća dokumenta:
• studija opravdanosti;
• idejno rešenje;
• idejni projekat;
• projekat za građevinsku dozvolu;
• projekat za izvođenje

OPŠTI uslovi za prijavljivanje za izradu projektno-tehničke dokumentacije koje moraju ispuniti jedinice lokalnih samouprava su sledeći:
1. Izmirene su sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda
2. Nisu dodeljena sredstva za iste namene iz budžeta Republike Srbije ili budžeta autonomne pokrajine;
3. Urađen je plan generalne regulacije (PGR) ;
4. Lokacija koja je određena za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave;
5. Izgrađeno je više od 60% pripadajuće kanalizacione mreže za PPOV za koje je potrebno izraditi projektno-tehničku dokumentaciju.

Jedinice lokalnih samouprava koje ispune navedene uslove biće uzete u razmatranje.

U procesu odlučivanja biće uključeni sledeći kriterijumi: stepen razvijenosti opštine u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 104/2014), strateška pozicija PPOV (blizina nacionalnog parka, zaštićenog područja, termalnih izvora) i postojanje glavnog kolektora.

Za prijavu na ovaj javni poziv potrebno je popuniti Obrazac za prijavu na javni poziv (u daljem tekstu: Obrazac). Obrazac je potrebno popuniti i poslati zajedno sa propratnom dokumentacijom isključivo putem pošte Ministarstvu zaštite životne sredine, Sektor za otpad i otpadne vode, Odeljenje za otpadne vode, na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: JAVNI POZIV ZA JEDINICE LOKALNIH SAMOUPRAVA i napomenom NE OTVARATI.

Obaveštenje o javnom pozivu i Obrazac postavljaju se na internet stranici Ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i Portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i Portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

Kontakt osoba u Ministarstvu zaštite životne sredine je Jelena Krstić, broj telefona 064/8644-756, email: jelena.krstic[at]ekologija.gov.rs.

Detaljnije