Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA:

Cilj konkursa jeste uklanjanje komunalnog, neopasnog, inertnog otpada (u daljem tekstu: Otpad) odlaganog na divljim deponijama lociranim na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini.

Predmet sufinansiranja jesu troškovi uklanjanja (primarna separacija ili drugi tretman otpada na mestu divlje deponije radi maksimalnog iskorišćavanja komunalnog otpada, utovar, transport i odlaganje odnosno adekvatno zbrinjavanje na registrovanim deponijama, kao i vršenje nadzora nad uklanjanjem divljih deponija) komunalnog, neopasnog, inertnog otpada s divljih deponija formiranih na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 10.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za uklanjanje komunalnog, neopasnog i inertnog otpada po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi koji odobrava Sekretarijat iznosi do
1.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava. Troškove PDV snosi korisnik sredstava.

3. KORISNICI SREDSTAVA:

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine. (u daljem tekstu: Korisnici).

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.03.2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4186.

 

Detaljnije