Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za opremanje poljočuvarske službe na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za opremanje poljočuvarske službe na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa jeste opremanje poljočuvarskih službi s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodina).

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu podsticajnih sredstva za opremanje poljočuvarske službe na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini predviđen je ukupan iznos od 10.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a).
PDV plaća korisnik sredstava.
Namena podsticajnih sredstava jeste sufinansiranje troškova nabavke opreme za rad poljočuvarske službe, prema Pravilniku o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za opremanje poljočuvarske službe.

3. KORISNICI SREDSTAVA :

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Korisnici).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Korisnici mogu da podnesu jednu prijavu s pregledom opreme koja se nabavlja.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA:

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.03.2019. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA
KONKURSU:

1. prijava na konkurs;
2. kopija opštinske odluke kojom se predviđa osnivanje poljočuvarske službe;
3. izveštaj o radu poljočuvarske službe u 2018. godini (izveštaj treba da sadrži: opis organizacije poljočuvarske službe, s brojem i rasporedom poljočuvara na teritoriji lokalne samouprave; opremljenost službe; saradnju službe s policijom, komunalnom policijom i sudom; saradnju s lokalnim udruženjima i organizacijama; najznačajnije rezultate u radu službe i uočene probleme u radu službe; ostale informacije značajne za rad službe); izveštaj dostavljaju lokalne samouprave na čijoj teritoriji već funkcioniše poljočuvarska služba;
4. popis opreme za rad poljočuvarske službe po vrsti i količini opreme za koju se traži finansijska podrška (s predračunima).

 

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4186.

Detaljnije