Program «Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama»

Konkursi

FONDACIJA „JELENA ŠANTIĆ“

Program «Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama»

Fondacija „Jelena Šantić“, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD) četvrtu godinu za redom, raspisuje konkurs «Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama» namenjen podsticanju društvenih promena u lokalnim zajednicama kroz inkluzivnu ulogu kulture i umetnosti.

Budući da nam je dosadašnje iskustvo pokazalo da inovativne umetničke inicijative i kulturne prakse imaju potencijal da menjaju društvo, podržaćemo one projekte koji svojim fokusom na važnim, gorućim temama formiraju vezu između umetnosti, kulture, ljudi i njihovih potreba i prava. U tom smislu, prioritet će imati inovativni kulturni i umetnički programi u lokalnim zajednicama kreirani od strane organizacija civilnog društva, koji će svojim aktivnostima doprineti promeni i unapređenju života većeg broja ljudi u sredinama u kojima deluju.

Ovim konkursom podržavamo projekte koji koriste kulturu i umetnost da pomognu integraciju osetljivih društvenih grupa, a posebno – dece, mladih, žena, migranata, starijih osoba, kako iz gradskih, tako i iz ruralnih sredina – u lokalne zajednice.

PRIORITETI KONKURSA
Fondacija „Jelena Šantić“ traga za inicijativama koji idu dalje od tradicionalnih formi umetnosti, koji povezuju kulturu i umetnost sa njihovim ulogama u razvoju zajednica, u kontekstu društvenih promena, koristeći dva principa:

1. SOCIJALNO UKLJUČIVANJE – Projekat koji realizujete treba da bude dostupan korisnicima i ciljnim grupama kojima se obraćate. Neophodno je da u okviru aktivnosti postoje razvijeni mehanizmi uključivanja osoba iz osetljivih grupa u redovne društvene tokove, kao i da teme koje se bave osetljivim grupama budu dostupne svima.

2. NOVE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ PUBLIKE– Inicijative treba da pokažu efikasnost i umeće korišćenja novih tehnologija, društvenih mreža, aplikacija i sličnih mehanizama, kao i da jasno definišu načine aktivnog uključivanja nove i negovaranja postojeće publike i/ili korisnika u planiranje i realizaciju aktivnosti.

NAŠI IDEALNI KANDIDATI:
• Bave se rešavanjem relevantnih problema i/ili potreba osetljivih grupa u svojoj zajednici
• Imaju kapacitet i iskustvo u radu sa osetljivim grupama
• Imaju projekat čiji je cilj usmeren na zadovoljavanje konkretnih potreba većeg broja korisnika/ca
• Znaju da animiraju i planiraju da u projekat aktivno uključe osobe iz osetljivih grupa, kao i druge članove lokalne zajednice
• Poštuju principe socijalnog uključivanja u planiraju i realizaciji projektnih ideja
• Vešti su sa novim tehnologijama i savremenim načinima komunikacije
• Imaju ideju kako da uključe inkluzivnu kulturu i umetnost odnosno prakse u razvoj lokalne zajednice
• Veruju u potencijal umrežavanja, razvoja partnerstava i saradnje sa drugim organizacijama i lokalnim javnim institucijama
• Znaju da sastave precizan, jasan i realan budžet u skladu sa svojim projektnim aktivnostima

VISINA DONACIJE:
Maksimalni iznos pojedinačne donacije po projektu je do 3.000 dolara u dinarskoj protivvrednosti.

KAKO DA APLICIRATE:
Na konkurs «Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama» mogu da se prijave registrovana udruženja građana i fondacije u Srbiji. Pojedinci, privredni subjekti, međunarodne, političke i verske organizacije, državne institucije i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Aplikant može da podnese JEDAN predlog projekta. Podržani projekti treba da budu realizovani u periodu od 1. marta do 15. juna 2019. godine.

Ovim konkursom neće biti podržani projekti koji uključuju: jednokratne aktivnosti, nabavku opreme, rentiranje/kupovine prostora, ostvarivanje profita, stipendije, projekte koji su već realizovani, prikupljanje humanitarne pomoći i slično.

Rok za podnošenje projektnih ideja je 11.februara 2019. godine do 15h, putem naše on-line aplikacije. Naglašavamo da ćemo razmatrati samo kompletno popunjene on-line aplikacije podnete u adekvatnom roku. Molimo vas da prijave šaljete blagovremeno, kako bi se izbegli potencijalni tehnički problemi sa slanjem prijave zbog opterećenosti mreže poslednjih dana konkursa.

Predlažemo vam da prvo popunite offline aplikaciju u Word programu: IZMENJENI offline_upitnik_HRABRI

ISKORACI U NOVIM KULTURNIM PRAKSAMA
Za dodatna pitanja u vezi sa on-line apliciranjem možete nas kontaktirati na office@fjs.org.rs ili preko našeg FB profila https://www.facebook.com/fondacijajelenasantic/.

PROCEDURE:
1. Selekcija prijava i odabir do 10 finalista (18. februara 2019.) koji ulaze u uži izbor i kvalifikuju se za javnu prezentaciju predloga projekata
2. Javna prezentacija projektnih ideja finalista (u poslednjoj nedelji februara 2019. godine) nakon koje se formira finalna lista projekata koje će podržati Fondacija „Jelena Šantić“
3. Potpisivanje ugovora i realizacija odobrenih projekta (1. marta – 15. juna 2019. godine).
4. Podnošenje izveštaja najkasnije u roku od 7 dana od završetka projekta, odnosno do 22. juna 2019.

Detaljnije