Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine

1. PREDMET I CILJ KONKURSA

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u svrhu organizovanja tradicionalnih manifestacija u 2018. godini, na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem bolje promocije i podizanja kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.
Sredstva su namenjena za:
a) podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup prostora, angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala);
b) podršku za organizovanje sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnje, odnosno zakupa štanda, zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, oglašavanje u štampanim i elektronskim medijama, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade);
v) podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnja, odnosno zakup štanda, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, zakup bine, ozvučenja i osvetljenja, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade).

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za podršku organizatorima tradicionalnih manifestacija namenjeno je ukupno 20.000.000,00 dinara.
Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 40.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 1.200.000,00 dinara.

3. KORISNICI ZA PODSTICAJNA SREDSTAVA SU:

– Za podtačku a) tačke 1.:

Obrazovne ustanove i naučnoistraživačke ustanove s teritorije AP Vojvodine korisnici budžetskih sredstava koje je osnovala Republika Srbija ili AP Vojvodina.

– za podtačku b) iz tačke 1. :

– lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine i
– udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom u smislu člana 37. stav 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 ‒ dr. zakoni).

– za podtačku v) iz tačke 1:

-lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
– udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu (osim kulturno-umetničkih društava).

4. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I OBRAZOVNE I NAUČNO ISTAŽIVAČKE USTANOVE

  • Udruženja moraju biti registrovana u Agenciji za privredne registre pre 01.01.2018.godine;
  • Podnosilac prijave mora posedovati program manifestacije;
  • Podnosilac prijave mora regulisati poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2017. godinu;
  • Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
  • Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
  • Plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

5. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE

  • Podnosilac prijave mora posedovati program manifestacije;
  • Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
  • Podnosilac prijave mora dostaviti odluku o održavanju manifestacije, sajma ili izložbe.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Prilikom podnošenja prijave za dodelu podrške za održavanje manifestacije, organizator ‒ u zavisnosti od vrste manifestacije ‒ podnosi i sledeća dokumenta:

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona: 021/487-4601.

Tekst konkursa i obrazac prijave i ostali obrasci mogu se preuzeti na sajtu: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije