Javni konkurs za učešće u besplatnoj obuci „ Podrška razvoju izvoznih kapaciteta agrobiznis kompanija u Republici Srbiji“

Konkursi

UNDP

Javni konkurs za učešće u besplatnoj obuci „ Podrška razvoju izvoznih kapaciteta agrobiznis kompanija u Republici Srbiji“

Predmet konkursa: izbor agrobiznis kompanija/zadruga/udruženja proizvođača čiji će predstavnici učestvovati u programu obuke koji ima za cilj razvoj postojećih i dalje unapređenje izvoznih kapaciteta.

Oblast javnog konkursa: razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije.

Opšti cilj javnog konkursa: unapređenje izvoznih potencijala agrobiznih sektora u Republici Srbiji sa ciljem daljeg poboljšanja spoljnotrgovinskog bilansa u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije.

Prioritetne tematske oblasti u okviru trening programa su:
• unapređenje poslovanja i izvoznih performansi agrobiznis kompanija;
• izvozna strategija i pristup novim tržištima;
• analiza ponude i potražnje;
• zakonska regulativa, propisi i zahtevi za izvoz proizvoda na inostrana tržišta;
• razvoj novih proizvoda;
• strategija poslovnog pregovaranja;
• standardi kvaliteta i sertifikovanje;
• marketing, brendiranje proizvoda, dizajn, pakovanje i obeležavanje.

Opšti uslovi učešća: učesnici treninga mogu biti predstavnici izvozno orjentisanih kompanija/zadruga/udruženja proizvođača registrovanih na području Republike Srbije i upisanih u Agenciji za privredne registre koji se bave proizvodnjom i preradom voća, povrća, mesa 400-351 i mleka.

Opšti podaci o trening programu:
1. trening program je deo aktivnosti u okviru projekta „Pomoć za trgovinu – podrška razvoju proizvodnih kapaciteta agroindustrijskog sektora u Srbiji“ koji finansira Vlada Ruske Federacije, a koji implementira Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP);
2. planirano je održavanje 10 dvodnevnih obuka u periodu septembar – novembar 2017;
3. planirano je učešće 20 učesnika u okviru jedne dvodnevne obuke, 200 učesnika ukupno za celokupan program obuke;
4. nakon završetka programa, biće odabrano do 10 najboljih kompanija 600-199 kojima će projekat obezbediti stručnu konsultantsku pomoć u pogledu sertifikovanja i uvođenja međunarodno priznatih standarda kvaliteta. Kompanije će same finansirati neophodne infrastrukturne promene.

Prijavljivanje na konkurs: popunjen upitnik (u prilogu ovog poziva) potrebno je poslati na elektronsku adresu milica.tosic@undp.org najkasnije do 1. septembra 2017. godine.

Trening za izabrane kandidate će biti besplatan.

Detaljnije