Konkurs za sufinansiranje realizacije aktivnosti kod postupaka komasacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje realizacije aktivnosti kod postupaka komasacije

1. CILJ KONKURSA:
Cilj konkursa jeste podrška:
I. započinjanju novih postupaka komasacije u jedinicama lokalnih samouprava s teritorije AP Vojvodine,
II. nastavku postupaka komasacije koji su u toku (za jedinice lokalne samouprave: Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Kanjiža, Irig, Opovo, Žitište, Vrbas, Mali Iđoš, Ruma, Apatin i Kovin)

2. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU:
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje za započinjanje novih postupaka komasacije jeste 24.096.510,84 dinara.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje za realizaciju ranije započetih postupaka komasacije koji su u toku u jedinicama lokalne samouprave iz tačke 1. ovog konkursa jeste 49.381.556,34 dinara.
Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 55%. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.

3. NAMENA ZA KOJU SE SREDSTVA MOGU KORISTITI
Kada su u pitanju prijave koje se podnose za započinjanje novog postupka komasacije, predmet finansiranja jesu aktivnosti na realizaciji I faze komasacije, definisane programom komasacije: komasaciona procena vrednosti zemljišta, geodetsko-tehnički radovi, nadzor nad vršenjem radova, i sl.
Kada su u pitanju prijave koje se podnose za nastavak komasacije, predmet finansiranja jesu aktivnosti na realizaciji II i III faze komasacije, definisane programom komasacije: geodetsko-tehnički radovi, nadzor nad vršenjem radova, radovi na krčenju terena i uređenju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, nabavka belega i sl.
Predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, konsultantskih usluga, kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i slično.

4. UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA PO JEDNOJ PRIJAVI
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji buy windows 10 professional key se odobrava po jednoj prijavi iznosi do 15.000.000,00 dinara.

5 . PRAVO UČEŠĆA NA KONKURUSU:
I. za započinjanje novog postupka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine koje započinju novi postupak komasacije (prijave se podnose za realizaciju aktivnosti iz I faze komasacije definisane programom komasacije);
II. za nastavak radova na komasaciji, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine (Zrenjanin – k.o. Botoš, Pančevo – k.o.Glogonj, Vršac – k.o.Vršac 1, Sremska Mitrovica – k.o. Radenković, Bačka Palanka – k.o. Vizić, Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac i k.o. Kulpin, Kanjiža – k.o. Adorjan, Irig – k.o. Jazak Selo, Opovo – k.o. Baranda, Žitište – k.o. Banatsko Karađorđevo, Vrbas – k.o. Kosančić, Mali Iđoš – k.o. Feketić i k.o. Lovćenac, Ruma
– k.o. Marđelos, Apatin – k.o.Kupusina i Kovin – k.o. Skorenovac i k.o. Pločica) za katastarske opštine za koje su u prethodnom periodu sa Sekretarijatom već zaključili ugovor o započinjanju postupka komasacije (prijave se podnose za realizaciju aktivnosti iz http://www.motorup.com.au II i III faze komasacije definisane programom komasacije).

6. ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS:
Konkurs je otvoren zaključno sa 04.09.2017. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE:
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

Link: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=21300