Javni poziv za finansiranje godišnjih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za finansiranje  godišnjih   programa za  potrebe  i interese građana  u oblasti sporta u opštini Kanjiža  iz budžeta opštine Kanjiža u 2017. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2017. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 27/2016  i 2/2017) planirana su sredstva za finansiranje godišnjih  programa  u oblasti sporta  u ukupnom iznosu od  8.435.000,00  dinara.

Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju se sledeći  godišnji programi:
1. podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladina, žena i osoba  sa invaliditetom na godišnjem nivou;

2. aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava, udruženja i teritorijalnog sportskog saveza na teritoriji opštine od posebnog značaja za opštinu.

Prijave  se podnose u štampanom obliku, na obrascu  prijave  (obrazac br. 2) koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili se dostavlja  putem pošte na adresu: Kanjiža,  Glavni  trg br.1., sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH  PROGRAMA U OBLASTI SPORTA“.

Javni konkurs je otvoren do 27.04.2017.godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Datum obaveštavanja nosioca programa o odobrenim programima je  10.05.2017.godine.

Krajnji rok do koga moraju biti upotrebljena dobijena sredstva je 31.12.2017.godine.

Dodatne informacije u vezi javnog poziva  mogu se  dobiti na telefon 064-806-2198 – Igor  Vuković.

Detaljnije