„SUSRET KOJI ZNAČI“: Nagradni konkurs za najbolju foto-priču

Konkursi

foto-pricaINSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE

„SUSRET KOJI ZNAČI“: Nagradni konkurs za najbolju foto-priču

Institut za javno zdravlje Vojvodine objavio nagradni konkurs za foto-priču pod nazivom „Susret koji znači“.

Konkurs se sprovodi u okviru kampanje „Jaka zajednica, zdravi ljudi“, kojom se obeležava 10. oktobar, Svetski dan mentalnog zdravlja, a koja ima za cilj ukazivanje na važnost međuljudskih odnosa i brige o drugima, kao zaštitnom faktoru mentalnog zdravlja građana. Kampanjom se promoviše razvijanje empatije, skladnih, solidarnih i humanih odnosa među ljudima koji predstavljaju osnovu životnog blagostanja ljudi u okviru jedne zajednice. Kampanju je podržala Gradska uprava za zdravstvo Grada Novog Sada.

Svaka prijava treba da sadrži:

– osnovne podatke (ime i prezime, kontakt telefon i i-mejl adresu) ;
– od 1 do 5 fotografija u JPG formatu;
– kratak opis fotografija (do 200 reči) u formi proze ili poezije.

Konkurs traje do 30. septembra 2016. godine, a prijave se šalju na adresu: fotoprica.susretkojiznaci@gmail.com.

Tekst konkursa, kao i spisak vrednih nagrada za najbolje autore, u celosti možete pročitati ovde.