Besplatna obuka u Kanjiži: Uvod u inovacije

Vesti

Panonreg ARRAPOZIV PRIVREDNICIMA, vlasnicima i menadžerima MSPP

RRA “PANONREG“ kancelarija Kanjiža i Bačka Topola  u okviru svojih standardnih aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju  preduzetništva organizuju dvodnevnu BESPLATNU obuku na temu:

UVOD U INOVACIJE
Obuka će se održati  17. juna 2016. (petak), sa početkom u  17:00 sati,
Mesto obuke: Opšte udruženje preduzetnika opštine Kanjiža, Aleja kestenova 32.

Svrha ovog jednodnevnog kursa obuke je upoznavanje ustanovljenih MSP sa osnovama inovacija i upravljanja inovacijama.

Cilj je da se menadžeri upoznaju sa alatima i tehnikama koje mogu koristiti u sopstvenim preduzećima kako za unapređenje okruženja za inovacije, tako i za povećanje broja i kvaliteta tehnoloških inovacija realizovanih u vidu novih proizvoda i usluga, ali i za uvođenje  procesa i marketinških inovacija u samo preduzeće. Učesnici će da steknu veću svest o postojećim izvorima podrške i različitim, u potpunosti dokazanim, alatima za upravljanje inovacijama.

Agenda obuke:
17.00-17.40    Sesija 1: Uvod u inovacije
•    Kratak istorijat/ teorija, različiti tipovi,   različiti nivoi
•    Kratak pregled metrike koja se u Evropi koristi za praćenje i poređenje (benchmarking) inovacija
•    Mehanizmi i instrumenti za inovacije podržani od strane vlade

17.40-18.30    Sesija 2: Razvoj inovativnih MSP
•    Inovativno razmišljanje i kultura, generisanje i upravljanje idejama
•    Upotreba alata za samoprocenu i “sistematske preglede”

17.30-18.00    Pauza za ručak

18.45-19.20    Sesija 3: Jačanje aktivnosti za tehnološke inovacije
•    Pregled stanja tehnologije – metodi i pristup, Intelektualna dobra – vidovi,

19.20-19.40    Sesija 4: Pregled postojećih alata za samoprocenu upravljanja inovacijama koji su dostupni MSP : IMP3rove , INNOVATE , IPScore

19.40-20.00    Grupna diskusija i povratne informacije, KRAJ

U cilju kvaliteta obuke, molim Vas da potvrdite vaše prisustvo na e-mail: office@panonreg.rs , kanjiza@panonreg.rs ili na telefon 063-31-55-69.

Obuka je besplatna, nastavni jezik je mađarski.