Beogradski Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća upisuje desetu generaciju studenata

Vesti

Na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća (FMMSP) u Beogradu u toku je upis desete generacije studenata osnovnih akademskih studija, po novom akreditovanom studijskom programu. FMMSP je dobio akreditaciju za tri polja naučno-istraživačkog delovanja: osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master i doktorske studije, akreditaciju Instituta za naučno-istraživački rad i sertifikat za kvalitet nastavnog procesa prema međunarodnom standardu.

Studenti za tri godine osnovnih studija stiču visok stepen i kvalitet znanja iz naučnih metoda menadžmenta i menadžerskih veština koje im omogućavaju konkurentnost na tržištu rada i poslovni uspeh u svim privrednim i poslovnim sistemima. Nakon završetka osnovnih studija (studije prvog stepena) studenti stiču diplomu akademskog obrazovanja i stručni naziv menadžer (180 ESPB-Evropski sistem prenosa bodova).

Posle junsko-julskog upisnog roka na fakultetu je preostao ograničen broj slobodnih mesta: – na osnovnim studijama 30, na diplomskim akademskim studijama (master- akademske studije) 10, na doktorskim studijama 5 mesta. Studenti koji završe prvu godinu diplomskih akademskih studija (master studije) imaju mogućnost dobijanja zvanja „diplomirani menadžer“, a završetkom druge godine ovih studija stiču naziv „master-diplomirani menadžer“.

Uprava fakulteta podseća potencijalne kandidate da studije prvog stepena traju 3 godine, studije drugog stepena dve godine, a studije trećeg stepena traju 3 godine.

Na studijski program osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Studenti srodnih fakulteta mogu upisati II ili III godinu, a lica sa završenom višom školom i završenim visokim strukovnim studijama, mogu upisati III godinu.

„Jedna od naših prednosti je i organizovana popodnevna nastava za studente koji su u radnom odnosu“, dodaje se u saopštenju Fakulteta.

Prijava kandidata vrši se i putem e-maila: office@fmmsp.edu.rs. Šire informacije možete pronaći i na sajtu www.fmmsp.edu.rs

e-kapija, 13.09.2010.