4 Javna konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Konkursi

young people jumpingMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

4 Javna konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

2. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju

3. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji

4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Pravo učešća na konkursima:
Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;

Pravo učešća na konkursima 2, 3 i 4 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok i način dostavljanja programa ili projekta:
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 19. marta 2016. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona:  + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Detaljnije