Raspisan nagradni konkurs „Digitalni čas“ u školskoj 2015/16 godini

Konkursi

digitalni-casMINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Raspisan nagradni konkurs „Digitalni čas“ u školskoj 2015/16 godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje Nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola „Digitalni čas“ u školskoj 2015/2016. godini, čiji je cilj podsticanje upotrebe informacionih tehnologija kao nastavnih sredstava, odnosno upotreba informacionih tehnologija koje su primenljive u nastavi i ujedno usklađene sa zadacima i ciljevima časa.

Nagradni konkurs namenjen je svim predmetnim i razrednim nastavnicima osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija.

Rad treba da sadrži:
– prikaz jedne nastavne jedinice čiju realizaciju prati upotreba informacionih tehnologija kao nastavnog sredstva i
– prikaz aktivnosti realizovanih tokom određenog vremenskog perioda gde je IKT stavljen u funkciju rešavanja određenog, ranije uočenog, vaspitno-obrazovnog problema (npr. disciplina, motivacija, pažnja, odsustvo).

Rad može biti svrstan u jednu od tri grupe nastavnih predmeta i to:
– matematika, informatika, računarstvo i tehničko obrazovanje
(od igračke do računara, tehničko i informatičko obrazovanje, informatika i računarstvo);
– društvene nauke, umetnost i sport
(srpski jezik, strani jezik, jezik nacionalne manjine kao maternji, likovna kultura, muzička kultura, fizičko vaspitanje, verska nastava, građansko vaspitanje, narodna tradicija, ruke u testu, lepo pisanje, maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture, šah, istorija, svakodnevni život u prošlosti; crtanje, slikanje i vajanje, hor i orkestar);
– prirodne nauke
(svet oko nas, priroda i društvo, otkrivanje sveta, čuvari prirode, geografija, biologija, hemija, fizika).

Prijave za učešće na konkursu podnose se od 09.11.2015. godine do 20.11.2015. godine popunjavanjem elektronske prijave na veb strani: cas2.digitalneskole.gov.rs

Uslovi konkursa i informacije u vezi sa njegovim sprovođenjem nalaze se u tekstu konkursa.

Detaljinije