Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodin

Konkursi

leader_logo_isoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini – lokalne akcione grupe s teritorije AP Vojvodine za 2015. godinu (program „LEADER”)

Cilj konkursa je:

• Jačanje partnerstva u odabranim teritorijama povećanjem postojećeg znanja i ekspertize u oblasti lokalnog planiranja, kao rezultat primene principa „odozdo na gore”, u procesu sprovođenja Lokalnih strategija ruralnog razvoja (LSRR);
• Multisektorski pristup na lokalnom nivou koji utiče na jačanje partnerstva između aktera ruralnog razvoja iz različitih sektora (javni, privatni i civilni);
• Uticaj na razvoj inovativnih projekata i inovativnosti u praksi planiranja i implementacije ruralnog razvoja uopšte;
• Povećanje efikasnosti rada Sekretarijata obezbeđivanjem interaktivne veze s lokalnim ruralnim stanovništvom i drugim nosiocima ruralnog razvoja na lokalu;
• Priprema lokalnih aktera ruralnog razvoja za kvalitetnije i sveobuhvatnije korišćenje pretpristupnih fondova Evropske unije za ruralni razvoj, prema principima evropskog „LEADER” programa.

Predmet konkursa je:

Sufinansiranje relizacije prioritetnih projekata iz usvojenih Lokalnih strategija ruralnog razvoja, formiranih teritorijalnih partnerstava po programu „LEADER”.

Prijave se podnose zaključno sa 16.11.2015. godinom.

Detaljnije