Javni konkus za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologij

Konkursi

information-technology 2MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni konkus za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2015. godini i osnovne informacije

Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) upućuje javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije (u daljem tekstu: IKT) za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start- ap i inovativnih kredita, opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu.

Dodela kreditnih sredstava, odnosno start-ap i inovativnih kredita, realizuje se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Cilj dodele kreditnih sredstava je:
– Razvoj informacionog društva
– Podrška industriji IKT
– Razvoj start-ap kompanija u oblasti IKT
– Podrška invativnim projektima u oblasti IKT

PRAVO NA KORIŠĆENJE START-AP I INOVATIVNIH KREDITA
Start-ap i inovativne kredite mogu da koriste privredni subjekti, odnosno pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) pod sledećim uslovima:
– da je registrovan u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR) u prethodne dve godine počev od momenta objavljivanja Konkursa za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije. Pravo na kredit ima i podnosilac zahteva registrovan pre navedenog perioda u slučaju kada podnosi zahtev za dodelu kredita koji se odnosi na realizaciju inovativnog projekta;
– da je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti IKT, i to za:
o Izdavanje ostalih softvera
o Računarsko programiranje
o Izdavanje računarskih igara
o Konsultantske delatnosti u okviru informacionih tehnologija
o Upravljanje računarskom opremom
o Ostale usluge informacione tehnologije
o Obrada podataka, hosting i sl.
o Veb portale.
– da podnosilac zahteva nije bio vlasnik privrednog društva ili preduzetnik, odnosno da nije bio obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
– da je izmirio poreske i druge dažbine u prethodne dve godine od momenta podnošenja zahteva za odobrenje start-ap i inovativnog kredita;
– da nije pravnosnažno kažnjavan za prekršaj ili privredni prestup u obavljanju delatnosti u prethodne dve godine od momenta podnošenja zahteva za odobrenje start-ap i inovativnog kredita;
– da se protiv podnosioca zahteva (direktora ili osnivača ili preduzetnika), ne vodi istražni i/ili krivični postupak, niti da je podnosilac zahteva lice pravnosnažno osuđivano za krivična dela;
– da podnosilac zahteva (direktor ili osnivača ili preduzetnika) nije lice koje u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposleno u javnom preduzeću ili državnom organu.

Zahtev za start-ap kredit podnose privredni subjekti koji su registrovani u APR-u u prethodne dve godine počev od momenta objavljivanja ovog Konkursa.
Zahtev za inovativni kredit podnose privredni subjekti koji su registrovani duže od dve godine od momenta objavljivanja ovog Konkursa.

NAMENA START-AP I INOVATIVNIH KREDITA
Start-ap i inovativni krediti odobravaju se za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT (u daljem tekstu: Inovativni projekat) i mogu se koristiti za sledeću namenu:
– kupovina opreme (ne starije od pet godina);
– kupovina nematerijalne imovine (npr. softver);
– kupovina trajnih obrtnih sredstava (za repromaterijal) i
– plaćanje usluge izrade i realizacije Inovativnog projekta.

VISINA START-AP I INOVATIVNIH KREDITA
Visina odobrenih kreditnih sredstava za start-ap i inovativne kredite iznosi:
– od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara – za preduzetnike;
– od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara – za pravna lica;
– rok otplate do četiri godine;
– grejs period do jedne godine (u okviru roka otplate od četiri godine) i
– tromesečna otplata kredita.

Kamatna stopa za kreditna sredstva iz stava 1. ovog člana je 1% na godišnjem nivou, a u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu. Valutna klauzula, predstavlja utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kreditnih sredstava u tečaj i preračunavanje duga u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća, s tim da nominalna visina duga ne može biti niža od nominalnog iznosa puštenog kredita.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Rok za podnošenje zahteva za odobravanje kredita je 30.10.2015. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Ministarstvu.

Detaljnije