Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima

Konkursi

handshakeOPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima

Osnovne informacije

Dodeljuju se bespovratna sredstva preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara utvrđena Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2015. godinu („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 19/2014 i 7/2015) u okviru Programa 3 – lokalni ekonomski razvoj, projekat 1501-P2 – Stvaranje uslova za poboljšanje poslovanja privrednih subjekata, ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja – 01 prihodi iz budžeta, sa ciljem povećanja broja zaposlenih, podsticanja i povećanja efikasnosti proizvodnih i uslužnih delatnosti i unapređenja stepena konkurentnosti.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Namena sredstava

1. Za troškove kamate svih vrsta kredita preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća  (u daljem tekstu: pravna lica) odobrenih od strane poslovnih banaka, osim za održavanje likvidnosti i  refinansiranje kredita

Bespovratna sredstva se dodeljuju za iznos kamate koja je  plaćena u prethodnih godinu dana, odnosno od 01.06.2014. godine do 01.06.2015. godine. Sredstva se doznačuju jednokratno, na tekući račun podnosioca prijave.
Najviši iznos sredstava koji se dodeljuje je:
1) za preduzetnika do 100.000,00 dinara
2) za pravno lice do 300.000,00 dinara.

2. Za troškove nabavke osnovnih sredstava od značaja za unapređenje poslovne delatnosti

Bespovratna sredstva se dodeljuju za nabavku osnovnih sredstava koja je realizovana u 2015. godini, a čija je isplata izvršena u celosti ili je nabavka u toku.
Najniži iznos sredstava koja se dodeljuju je 150.000,00 dinara,  a najviši 500.000,00 dinara.

Prijave na konkurs se uzimaju obzir i na osnovu prikaza avansnog računa ili predračuna. Sredstva se  doznačuju na tekući račun podnosioca prijave, tek nakon što isti prikaže izvod iz banke da je platio minimalno 50 % vrednosti osnovnog sredstva.
Sredstva se dodeljuju najviše do 50 % vrednosti troškova nabavke osnovnih sredstava, bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

3. Bespovratna sredstva za troškove uvođenja, sertifikacije,  odnosno  resertifikacije međunarodnih standarda i izradu akta o proceni rizika

 

Rok: 13.07.2015. godine

Detaljnije