Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

Konkursi

eu puzzleFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

Ciljevi programa

• Uspostavljanje nacionalnih i regionalnih mehanizama (platformi) za artikulisanje stavova i interesa građana prema državnim organima odgovornim za proces pregovaranja sa EU.
• Podsticanje državnih i lokalnih organa vlasti (zagovaranje) za sprovođenje politika i zakonodavstva već harmonizovanih sa vrednostima, standardima i normama EU.
• Unapređenje primene sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređenje kvaliteta pregovaračke pozicije Srbije u procesu pridruživanja EU.
• Unapređeno i informisano učešće građana u procesima evropskih integracija i evropeizacije domaćih politika.
• Efektivnija primena Briselskog sporazuma i bolja informisanost javnosti o tome.

Kontakt
Srđan Đurović, koordinator programa
E-mail: sdjurovic@fosserbia.org

Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa
E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Izvor