Javni interes u medijima

Konkursi

Public-Information-MicFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Javni interes u medijima

Cilj programa

• Aktivno učešće građana u ostvarivanju „prava na objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje“.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Ojačane sposobnosti OCD da učestvuju u formulisanju novih politika javnog informisanja i uvedu zapostavljena pitanja u tekuće javne rasprave o novim medijskim politikama i zakonodavstvu.
• Intenzivirane aktivnosti OCD na odbrani slobode medija i nezavisnog novinarstva.
• Uspostavljen građanski nadzor nad poštovanjem javnog interesa u medijima (dostupnost i raznolikost medijskih sadržaja, transparentno i svrsishodno trošenje javnih sredstava i resursa, odgovornost i pouzdanost (samo)regulatornih mehanizama).

Kontakt
Dragan Kremer, koordinator programa
E-mail: dkremer@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link