Inkluzija Roma

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Inkluzija Roma Ciljevi programa • Otvoren proces izrade Strategije za inkluziju Roma 2015-2025. sa fokusom na politikama stanovanja. • Legalizacija romskih naselja. • Uspostavljanje mehanizma civilnog društva za zaštitu prava Roma. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Romsko civilno društvo učestvuje u izradi politika zasnovanih na interesima romske zajednice. • […]

Nastavi