Dodela opreme za prijem signala digitalne televizije ugroženom stanovništvu

Konkursi

digi-tvMINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Dodela opreme za prijem signala digitalne televizije ugroženom stanovništvu

U okviru procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija uputićuje Javni poziv ugrožnim potrošačima za prijavu za dodelu opreme za prijem signala digitalne televizije, odnosno Set Top Box uređaja (STB uređaj), koji omogućuje prijem digitalnog televizijskog signala na televizorima na kojima se program prati putem sobne ili krovne antene.

Besplatni set-top boks uređaj mogu dobiti građani koji su korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, korisnici prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica i korisnici prava na penziju koji su nosioci samačkog domaćinstva i čiji mesečni iznos penzije nije veći od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih.

Prijavu za dodelu STB uređaja i neophodnu dokumentaciju građani podnose centrima za socijalni rad ili filijalama Fonda PIO, u zavisnosti od kategorije lica kojoj pripadaju.

Planirano je da prijavljivanje za dodelu STB uređaja traje do 31.01.2015. godine, kako bi korisnici bili u mogućnosti da pređu na prijem digitalnog signala televizije pre početka gašenja analognog signala.

STB uređaji će biti dostavljeni na kućnu adresu prijavljenih građana.

Detaljnije