Novi Fond za podršku za dalji rast preduzeća

Vesti

U Srbiji je počeo sa radom Fond za podršku daljeg rasta preduzeća (Enterprise Expansion Fund – ENEF), koji je u februaru 2014. godine osnovala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska unija, Evropski investicioni fonda i nemački DEG fond.

Fond je namenjen za finansiranje, pre svega srednjih preduzeća, koja imaju veliki potencijal za rast, i to u vidu direktnog učešća u kapitalu ili putem tzv. kvazi-kapitala odnosno instrumenata koji imaju karakteristike i duga i kapitala (konvertibilni dug, preferencijalne akcije, mezanin finansiranje, subordinirani dug itd.). Ukupna veličina fonda je 77 miliona evra. Upravljanje fondom je povereno EBRD-u.

Minimalan iznos investicije po projektu je 1 milion evra, dok je maksimalni 10 miliona evra. Kod investicija u kapital, učešće u vlasničkoj strukturi je uvek manjinsko i najčešće u rasponu od 20-35%. Period trajanja investicije u kapital je od 3 do 10 godina (najčešće od 5-7 godina). Mehanizam izlaska iz vlasničke sturkture je unapred definisan. Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Miloš Lukić, Tel: +381 11 21 20 635. (European Bank for Reconstruction and Development, Bluehouse Center, Španskih Boraca 3, 11070 Beograd, Srbija).

Projekat „Instrument za razvoj preduzeća i inovacija na Zapadnom Balkanu“- Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility (EDIF) je zajednički projekat Evropske komisije i međunarodnih finansijskih institucija, čiji je cilj unapređenje finansiranja malih i srednjih preduzeća, poboljšanje uslova za razvoj inovativnih i brzorastućih preduzeća i podsticanje stvaranja fondova preduzetnog kapitala na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju. Ukupna vrednost projekta je više od 140 miliona evra, a četiri osnovna dela projekta čine Fond za inovativna preduzeća (ENIF), Fond za podršku daljeg rasta preduzeća (ENEF), garancijski instrument  i tehnička podrška za unapređenje regulatornog okvira poslovanja inovativnih i brzorastućih malih i srednjih preduzeća, uključujući i stvaranje povoljnih uslova za razvoj fondova preduzetnog kapitala.

Detaljnije