Konkurs za unapređenje savetodavnih poslova u poljoprivredi

Konkursi

farmer advisoryPOKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2014. godinu

Ovim konkursom  dodeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 24.000.000,00 dinara za realizaciju projekata u okviru tačke VIII – Posebni programi Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2014. godinu („Službeni list APV“ broj 12/14)

Aktivnosti koje će se finansirati putem ovog konkursa su:
1)Saradnja sa Prognozno izveštajnom službom AP Vojvodine u zajedničkim projektima opažanja i preduzimanja mera zaštite bilja i useva, kao i prenošenje i širenje informacija poljoprivrednicima o rezultatima opažanja i predlozima za preduzimanje mera;

2)Usavršavanje poljoprivrednika u cilju podizanja opšteg nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača, njihove informisanosti i konkuretnosti;

3)Usavršavanje poljoprivrednika u cilju unapređenja kvaliteta i promocije poljoprivrednih proizvoda;

4)Usavršavanje poljoprivrednika u cilju unapređenja i iniciranja interesnog udruživanja poljoprivrednika, kao i poslovno-interesnog udruživanja zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednih preduzeća;

5)Usavršavanje i osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača za upravljanjem poljoprivrednim gazdinstvima i vođenje knjigovodstvene evidencije gazdinstva;

6)Usavršavanje poljoprivrednih proizvođača o dobroj poljoprivrednoj praksi;

7)Naučno-istraživačke aktivnosti u cilju rešavanja određenih problema vezanih za savetodavstvo, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Konkurs je otvoren zaključno sa 29.08.2014. godine.

Detaljnije o konkursu