Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za osobe sa invaliditetom

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za osobe sa invaliditetom u 2014. godini

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, najkasnije do 10.12.2014.

Detaljnije