Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Konkursi

halaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati otvaranje pogona  proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 169.701.525,00  dinara za 2014. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Elementi postupka dodele sredstava

1.    Pravo prijavljivanja imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije (ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i acionarsko društvo) koja planiraju da pokrenu nove pogone na teritoriji AP Vojvodine i da zaposle najmanje 20 novih radnika.

2.    Privredno društvo koje dobija sredstva u skladu sa Javnim konkursom, dužno je da iznos sredstava koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrati u roku od jedne do pet godina putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama koje kao prioritet odrede nadležni pokrajinski sekretarijati, uz saglasnost Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Donacije naznačenim ustanovama mogu biti realizovane u obliku robe iz primarne proizvodnje ili druge robe koja je odgovarajuće vrednosti za potrebe ustanova kojima je donacija upućena, pri čemu vrednost robe treba da odgovara iznosu sredstava koje je privredno društvo dobilo od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

3.    Ukoliko su sredstva odobrena za pokretanje novih pogona na teritoriji lokalnih samouprava AP Vojvodine iz druge grupe (čiji je stepen razvijenosti od 80% do 100% republičkog proseka), treće grupe ( čiji je stepen razvijenosti od 60% do 80% republičkog proseka) i četvrte grupe (čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka), prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013 godinu („Sl. glasnik RS“; br. 62/2013), iznos sredstava koji se vraća može biti umanjen za  50% godišnjeg iznosa zarade novih zaposlenih radnika, pri čemu naznačeni iznos ne može biti veći od 30% od visine odobrenih sredstava (oprost duga), što predstavlja olakšice u vidu državne pomoći (De minimis), a u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013).

4.    Uslov za dodelu sredstava je posedovanje odgovarajuće dokumentacije potrebne za realizaciju projekta.

5.    Privredno društvo koje je učestvovalo na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona novih tehnologija u prethodnoj godini i čiji je elaborat dobio pozitivnu ocenu Komisije za evaluaciju elaborata, može konkurisati za sufinansiranje pogona po Javnom konkursu u tekućoj godini, uz dostavljanje nove prijave pri čemu nije u obavezi da dostavi novi elaborat.

6.     Prednost prilikom odlučivanja imaće:
1.    Novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu,
2.    Projekti koji značajnije povećavaju broj novozaposlenih radnika,
3.    Privredna društva koja ulažu veći procenat sopstvenih sredstava,
4.    Privredna društva koja će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine,
5.    Projekti od posebnog značaja za unapređenje zaštite životne sredine,
6.    Privredna društva koja su učestvovala na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u zapošljavanju novih radnika realizacijom prve faze projekta.

7.     Sufinansiranje može da obuhvati sledeće troškove:
–    izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,
–    adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,
–    nabavku novih mašina i opreme,
–    nabavku repromaterijala,
–    zarade za nove zaposlene radnike i drugo.

8.    Uz obrazac prijave podnosi se sledeća dokumentacija:
–    Dokaz o registraciji privrednog društva,
–    Finansijski izveštaj za period poslovanja u poslednje dve godine ( osim za novoosnovana privredna društva)
–    Obaveštenje u pismenoj formi o svim drugim državnim pomoćima male vrednosti (de minimis državna pomoć) koje su  dodeljene privrednom društvu u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine
–    Saglasnost odgovarajućeg organa opštine
–    Elaborat o otvaranju novog pogona pri čemu su neophodni elementi elaborata:
– cilj predloga projekta,
– kratak opis  tehnologije,
– šematski prikaz postrojenja sa objašnjenjem,
– način industrijske primene sa elementima programa zaštite životne sredine,
– ciljevi proizvodnje i marketinga i
– projekcija obima plasmana i finansijskog efekta.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijava i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom “za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad,  kao i u elektronskoj formi (na CD-u), a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branka Šimić, telefon 021/487-4550, e-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs

Detalji konkursa