Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u Srbiji

Konkursi

mediaMINISTАRSTVO KULTURE I INFORMISАNJА

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u Srbiji u 2014.

Krug aplikanata: Osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja.

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je konkurse za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u Srbiji u 2014. godini.

Konkursi se odnose na sufinansiranje projekata/programa:
1. oblasti javnog informisanja;
2. oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina;
3. oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
4. oblasti informisanja osoba sa invaliditetom i
5.elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji

Predmet konkursa: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji i zemljama u regionu, značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Ciljevi konkursa: podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja; podrška ostvarivanju prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastina javnog života nacionalnih manjina; podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetom i podsticaj medijskog stvaralaštva ove kategorije lica; očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika na teritoriji Kosova i Metohije, kao i pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji).

Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata/programa
1. Značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje
2. Doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti
3. Validna argumentacija projekta
4. Adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata/programa

1. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja:
• unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
• informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, rodna ravnopravnost, itd.);
• aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, slobodno vreme, borba protiv korupcije, borba protiv psihoaktivnih supstanci i alkoholizma, borba protiv govora mržnje, problemi nerazvijenih opština, itd.);
• doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
• očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
• stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
• unapređenje proizvodnje i objavljivanja opštih informativnih i specijalizovanih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim i regionalnim zajednicama;
• održivost projekta.

2. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina:
• originalnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina;
• unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
• informisanje i edukacija dece i mladih;
• jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja nacionalnih manjina; dostupnost većem broju korisnika; programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica;
• održivost projekta.

3. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona:
• značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
• doprinos očuvanju i razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
• stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
• održivost projekta.

4. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti informisanja osoba sa invaliditetom:
• značaj projekta za razvoj inkluzivnog društva;
• značaj projekta za informisanje osoba sa invaliditetom;
• kvalitet, originalnost, aktuelnost i dostupnost većem broju korisnika;
• održivost projekta.

5. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji:
• značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
• doprinos očuvanju i razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
• informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, i sl.);
• aktuelnost teme;
• stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
• održivost projekta.

Maksimalni iznos traženih sredstava može biti:
– 1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja;
– 1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa na jezicima nacionalnih manjina;
– 1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
– 700.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti informisanja osoba sa invaliditetom;
– 700.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa elektronskih medija registrovanih na Kosovu i Metohiji.

Rok za predaju dokumentacije: 21. januara 2014. godine

Detaljnije o konkursu