Javni poziv za dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima pod nazivom „Uspešna u biznisu“

Konkursi

Business women one jumpNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima pod nazivom „Uspešna u biznisu“

Ukoliko ste preduzetnica koja uspešno upravlja poslovanjem malog ili srednjeg preduzeća i istovremeno imate više od 25% učešća u vlasništvu ili ste osnivač preduzetničke radnje, društveno odgovorno poslujete, imate odgovoran odnos prema lokalnoj zajednici, životnoj sredini, zaposlenima i poslovnim partnerima, prijavite se za priznanje „Uspešna u biznisu“, koje dodeljuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj najuspešnijoj preduzetnici u svakom regionu.

Ukoliko ste kao poslovni saradnik/saradnica upoznali preduzetnicu koja ispunjava opisane uslove prijavite je za dodelu priznanja „Uspešna u biznisu“.

Izabranim najuspešnijim preduzetnicama biće dodeljena priznanja u vidu plakete i dobiće mogućnost da bez nadoknade izlažu na 12. Međunarodnom sajmu preduzetništva „Biznis baza“ na zajedničkom štandu „Uspešna u biznisu“. Priznanje će biti dodeljeno na svečanosti u okviru „Biznis baze“, 27. novembra 2013. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8. novembar 2013. godine.

Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima u 2013. godini sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agencijom koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za region grada Beograda.

Pravo na dodelu priznanja imaju kandidatkinje koje kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
– da upravljaju poslovanjem malih i srednjih preduzeća i istovremeno imaju učešće u vlasništvu istih preko 25%, odnosno da su osnivači preduzetničkih radnji;
– da je privredni subjekt kojim upravlja žena u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da je registrovan na teritoriji Republike Srbije;
– da je privredni subjekt kojim upravlja žena izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
– da privredni subjekt kojim upravlja žena uspešno posluje;
– da privrednom subjektu kojim upravlja žena u roku od dve godine pre podnošenja prijave za dodelu priznanja nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
– da nad privrednim subjektom kojim upravlja žena nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
– da privredni subjekt kojim upravlja žena nije predmet pokretanja sudskog postupka i
– da žena kandidat za priznanje nije ranije osuđivana.

Program, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za region grada Beograda.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312; 019/445-311 i 011/2060-823.

Prijave se podnose putem elektronske pošte, lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju programa.

Detaljnije o pozivu