Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje („CBC“), kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje („CBC“), kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera Cilj programa Podrška institucijama i organizacijama iz Srbije pri apliciranju za programe prekogranične saradnje i samim time jačanje regionalne konkurentnosti kroz realizaciju zajedničkih projekata, kao i institucionalna održivost u kreiranju i realizaciji projekata. Programi prekogranične saradnje Programi prekogranične […]

Nastavi

Javni poziv za Program podrške razvoju poslovnih inkubatora u 2015

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za Program podrške razvoju poslovnih inkubatora u 2015 Raspisan je javni poziv za Program podrške razvoju poslovnih inkubatora – finansijska podrška u 2015. godini koji relaizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj kao jednu od aktivnosti definisanih u okviru Programa rada NARR za 2015. godinu – Programa podrške razvoju […]

Nastavi

Javni poziv za Program podrške razvoju razvoju inovativnih klastera u 2015.

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za Program podrške razvoju razvoju inovativnih klastera u 2015. Raspisan je javni poziv za prijavu projekata koji će se finansirati u okviru Programa podrške razvoju razvoju inovativnih klastera u 2015. Cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje saradnje […]

Nastavi