Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

Konkursi

shopping bagMINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2013. godinu.
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/10,101/10, 86/11, 35/12, 48/12 i 41/13), i Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS“, br. 41/2013), (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Dodeljena podsticajna sredstva su po svojoj svrsi namenska sredstva i ne mogu se zalagati bez prethodne saglasnosti Ministarstva.

2. Korisnici  sredstava

Na javni kokurs mogu se prijaviti:
–    operateri postrojenja  za  ponovno iskorišćenje, odnosno  tretman  otpada  koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10),
–    proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona.

3. Konkursna dokumentacija

3.1 Konkursna dokumentacija za pojedinačne operatere:

1)    prijava za dodelu podsticajnih sredstava (www.merz.gov.rs),

2)    dozvolu za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom,

3)    zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada,

4)    kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao,

5)    nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpadu periodu za koji je operaterpodneo zahtev, a u skladu sa članom 4. stav 3. tačka 3). Uredbe.

3.2 Na javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju kesa–tregerica za višekratnu upotrebu mogu se prijaviti samo proizvođači plastičnih kesa debljine preko 20 mikrona.

Konkursna dokumentacija za proizvođače kesa – tregerica:

1)    kvartalna prijava za dodelu podsticajnih sredstava,

2)    isprava o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradljivost plastične kese.

4.    Iznos podsticajnih sredstava

Podsticajna sredstva dodeljuju se u sledećim iznosima:
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 18.390,00 dinara po toni,

–    za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606,00 dinara po toni,

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 10,00 dinara po kilogramu,

–    za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije – 5,00 dinara po kilogramu,

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 14,50 dinara po kilogramu,

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosivih akumulatora ili startera – 145,50 dinara po kilogramu,

–    za proizvodnju kesa- tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona-6.010,00 dinara po toni,

–    za proizvodnju kesa- tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona koje sadrže biorazgradive aditive – 8.414,00 dinara po toni,

Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2014. godine.

Kontakt osoba: Gordana Ristović, tel. 011/26-96-910.

Detaljnije

zp8497586rq