Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini sprovodi se u cilju podrške ravnomernom regionalnom razvoju, povećanja konkurentnosti u regionima i jedinicama lokalne samouprave, unapređenja međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje. Program obuhvata tri mere: •    Mera povećanja regionalne […]

Nastavi

Javni konkurs za jačanje uloge civilnog društva

POKRAJINSKI SEKRETAR ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU Javni konkurs za jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima:četirimilionadinara), obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne […]

Nastavi