Konkurs – Unapređenje saznanja dece o efikasnom korišćenju energije

Konkursi

energy kidPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE  

Javni konurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2013. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne Pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 2.000.000,00 dinara (slovima: dvamilionadinara).
Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu , na poziciji 527, ekonomska klasifikacija 481-dotacije nevladinim organizacijama, 4819-dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta.

Rok za podnošenje prijave je 07. avgust 2013. godine.

CILjEVI PROJEKTA:

•    podsticanje aktivnosti predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, kojima se kod dece i učenika osnažuje “energetska svest“ u smislu pozitivnog i odgovornog korišćenja energije (u svom domu, školi i sl.)
•    podsticanje dece i učenika na promišljanje svojih uobičajenih i svakodnevnih postupaka i sugerisanje na promene ponašanja u cilju racionalne upotrebe energije (isključivanje rasvete i nepotrebno uključenih uređaja, potrošnja vode i sl.)
•    edukacija dece i učenika da način na koji trošimo energiju ima direktan i indirektan uticaj na okolinu i klimatske promene (“staklene bašte“, porast prosečnih godišnjih temperatura, porast nivoa mora, česte ekstremne vremenske prilike poput uragana vetrova i poplava, tropskih vrućina, hladnih zima i sl..)
•    podrška programa koji podstiču decu i učenike na razmišljanje o tome da svaki pojedinac ličnom brigom o korišćenju energije, promenom ponašanja, menjanjem loših navika i racionalnom upotrebom energije, može doprineti zaštiti životne sredine i boljem životu na Zemlji
•    edukacija dece i učenika o ideji korišćenja energije iz obnovljivih izvora, kao i o svim pozitivnim aspektima i uticaju korišćenja obnovljivih izvora enerije
•    podsticanje i afirmisanje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koje imaju jasan koncept i plan za unapređenje saznanja i edukaciju o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije;

USLOVI KONKURSA:

1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 2.000.000,00 dinara (slovima: dvamilionadinara);
2.    Maksimalan iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 200.000,oo dinara;
3.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
4.    Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu, neophodan je sporazum ili protokol o saradnji;
5.    Projekat ne može trajati kraće od 60 dana
6.    Projekat mora biti realizovan do 01. decembra 2013. godine;
7.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim Konkursom;
8.    Opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje;
9.    Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa;

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU I DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA KONKURS

Pravo konkurisanja imaju nevladine organizacije i neprofitne institucije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Link