Konkurs – Savetodavstvo

Konkursi

advisingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT Z APOLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – Savetodavstvo

Konkurs za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP vojvodini za 2013. godinu.
Ovim konkursom  dodeljuju se finansijska sredstva za realizaciju projekata u okviru tačke IX – Posebni programi Godišnjeg PROGRAMA UNAPREĐENJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI U AP VOJVODINI ZA 2013. GODINU. Aktivnosti koje će se finansirati putem ovog  konkursa su:

1.    Saradnja sa Prognozno izveštajnom službom AP Vojvodine u zajedničkim projektima opažanja i preduzimanja mera zaštite bilja i useva, kao i prenošenje i širenje informacija poljoprivrednicima o rezultatima opažanja i predlozima za preduzimanje mera,

2.    Edukacija poljoprivrednika u cilju podizanja opšteg nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača, njihove informisanosti i konkuretnosti ;

3.    Edukacija poljoprivrednika  u cilju unapređenja kvaliteta i promocije poljoprivrednih proizvoda;

4.     Edukacija poljoprivrednika  u cilju unapređenja i iniciranja interesnog udruživanja poljoprivrednika,  kao i poslovno-interesnog udruživanja zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednih preduzeća;

5.    Istraživačke aktivnosti u cilju rešavanja određenih problema vezanih za savetodavstvo, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja,

Konkurs traje: do 15.07.2013.

Link

zp8497586rq