Podsticajna sredstva za refundaciju troškova uvođenja i sretifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane

Konkursi

HACCP ISO OHSASPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARTSVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sretifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini

Konkurs traje:
06.04.2013. do 15.11.2013.

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sertifikacije  sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini u iznosu do 3.000.000,00 dinara.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se od procenjene vrednosti projekta i to za:
1.    Nadoknadu dela troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER;
2.    Nadoknadu dela troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla;
3.    Nadoknadu dela troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sa geografskim poreklom čija je kontrola i sertifikacija proizvodnje završena u 2013. godini od strane ovlašćenih organizacija;
4.    Nadoknadu dela troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2013. godini.
5.    Nadoknadu dela troškova za kontrolu i sertifikaciju proizvoda bez glutena;
Korisnici podsticajnih sredstava

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovim konkursom imaju:
•    pravno lice i preduzetnik (u tačkama od 1 do 5)
•    fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva; zemljoradnička zadruga i udruženje (u tačkama od 1 do 4).

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju podnosioci prijave koji se bave proizvodnjom i prometom poljoprivredno prehrambenih proizvoda i hrane za životinje. Visina iznosa podsticajnih sredstava obračunava se na vrednost procenjenog projekta bez poreza na dodatu vrednost i ne može biti veća od 300.000,00 dinara, osim u tački 4 gde ne može biti veća od 30.000 dinara.

Link