Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Konkursi

04NACIONALNA SLUŽBA ZA ZPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Za programe:

a) Refundacija troškova za asistenciju na radnom mestu i/ili

b) Refundacija troškova prilagođavanja radnog mesta

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, a najkasnije do 01.12.2013. godine.

Link