Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2013. godini

Konkursi

older_workers_75NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2013. godini

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:
– realizaciju obuke u trajanju od 80 do 1.040 časova, u skladu sa standardima programa obuka i
– zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme sa licima koja su sa uspehom završila obuku i njihovo zadržavanje  radnom odnosu najmanje 6 meseci.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Link