Informacije o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Informacijeo učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2015.godini iz republičkog budžeta Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/14), u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), utvrđuje ciljeve i prioritete politike […]

Nastavi

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZPOŠLJAVANJE Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima Za programe: a) Refundacija troškova za asistenciju na radnom mestu i/ili b) Refundacija troškova prilagođavanja radnog mesta Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, a najkasnije do 01.12.2013. godine. Link

Nastavi