Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacij

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2013. godinu

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji