Poziv za dodeljivanje grantova mladim feministkinjama

Konkursi

feministFOND ZA MLADE FEMINISTKINJE

Poziv za dodeljivanje grantova mladim feministkinjama

Fond za mlade feministkinje (Young Feminist Fund) otvara drugi poziv za dostavljanje predloga projekata sa namerom da pruži podršku više od 16 grupa mladih feministkinja, vođenim od strane mladih žena ili transrodnih osoba mlađih od 30 godina.

Rok za dostavljanje  aplikacija je 26. mart, 2013. godine.

Pravo da se prijave iamju: grupe koje su osnovane izmedju 2009. i 2013. i koje vode žene ili transrodne osobe mlađe od 30 godina i koje su posvećene unapređenju odbrani i zastupanju ljudskih prava žena/transrodnih osoba; koje rade na poboljšanju prava žena/transrodnih osoba mladih na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou; i grupe koje se nalaze na Globalnom Jugu (Afrika, Pacifik, Bliski Istok, Latinska Amerika i Karibi, Južna i Istočna Evropa, Kavkaz i Centralna Azija).

Prioritet će imati organizacije koje su mlade, mreže ili kolektivi koji imaju mali ili uopšte nemaju pristup velikim donatorima i koje deluju u nerazvijenim područjima i koji rade sa marginalizovanim mladim ženama, posebno: izbeglicama, etničkim i nacionalnim manjinama, ženama u ruralnim pordučjima, siromašnima u urbanjim područjima, ženama sa HIV virusom ili sidom, seksualnim radnicama, ženama sa invaliditetom, ženama koje žive u konfliktnim i postkonfliktnim područjima, kao i grupama koje koriste inovativne pristupe za razvijanje svog aktivizma (uključujući umetnost, muziku, kulturu, poeziju, društvene mreže, itd).

Kliknite da pogledate poziv u celini, na engleskom jeziku.