Program „Evropa za građane“

EVROPSKA KOMISIJA – Obrazovna, audiovizuelna i kulturna izvršna agencija  (EACEA) Program „Evropa za građane“ Akcija 1 – Aktivno građanstvo za Evropu Mera 1: Povezivanje i umrežavanje bratskih gradova Mera 1.1 – Sastanci građana iz bratskih gradova Stvaranje bratskih veza među gradovima u Evropi ima za cilj unapredi saradnju i razumevanje među građanima. Da bi do […]

Nastavi

Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta u Republici Srbiji

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta u Republici Srbiji Posebni programi moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenih člana 114. stav 1. tač. 9)-12) Zakona o sportu: 1.    aktivnosti na ispunjavanju međunarodnih obaveza u sportu i razvijanje sporta i saradnje sa organizacijama iz dijaspore; 2.    sprečavanje […]

Nastavi

Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Prvi krug konkursa za programe i projekte u oblastima omladinskog sektora U skladu sa Zakonom o mladima i Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, Ministarstvo omladine i sporta danas objavljuje prvi krug konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog […]

Nastavi