Poziv za dodeljivanje grantova mladim feministkinjama

FOND ZA MLADE FEMINISTKINJE Poziv za dodeljivanje grantova mladim feministkinjama Fond za mlade feministkinje (Young Feminist Fund) otvara drugi poziv za dostavljanje predloga projekata sa namerom da pruži podršku više od 16 grupa mladih feministkinja, vođenim od strane mladih žena ili transrodnih osoba mlađih od 30 godina. Rok za dostavljanje  aplikacija je 26. mart, 2013. […]

Nastavi