Fond Mama Keš namenjen je ženama

Konkursi

mamacash„MAMA CASH“

Fond Mama Keš namenjen je ženama

Cilj programa/projekta

Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava.

Oblast podrške

Mama Keš finansijski podržava
•    novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i devojaka,
•    razvoj lokalnih rukovodstava, mreže aktivista i donatorske zajednice,
•    skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja,
•    brze reakcije na hitne lokalne potrebe,
•    izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.

Geografska oblast
Republika Srbija

Ko može da konkuriše?
Mama Keš podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007.

Konkursna procedura i vremenski rok
Obavezno dostaviti pismo o namerama (LOI) i budžet. Mama Keš ne prihvata nepotpune prijave. Prijave se prihvataju tokom cele godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje
Prosečni iznos sredstava koji se dodeljuju varira između 5.000 i 50.000 evra godišnje.

Trajanje projekta
Mama Keš daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.

Ograničenja
Mama Keš ne finansira:
•    organizacije čija misija i primarni fokus nisu promocija ženskih prava,
•    organizacije kojima upravljaju muškarci,
•    organizacije koje su osnovane u SAD ili Kanadi,
•    organizacije zasnovane u Globalnom Severu koja su u partnerstvu sa organizacijama Globalnog Juga i Istoka,
•    pojedince,
•    akademska istraživanja.

Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2054

Posebni zahtevi
Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007

Kontakt
Mama Cash/Programmes Team
P.O. Box 15686
1001 ND Amsterdam,The Netherlands
Fax: +31 20 5158 799
E-Mail: info@mamacash.nl
Web: www.mamacash.nl

Link