Javni poziv za poslodavce za prijem mladih na radne prakse

Konkursi

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Javni poziv za poslodavce za prijem mladih na radne prakse

Program „Biznis mladih Srbije“ poziva poslodavce da se prijave za pružanje radnih praksi mladim ljudima  do 30 godina, koji su stekli srednji, viši ili visoki stepen stručne spreme. Mladi će pre upućivanja na obavljanje prakse po potrebi pohađati obuke za prilagođavanje na radno okruženje (profesionalna komunikacija i pravila ponašanja u radnoj sredini).

Poslodavci će odabrati praktikante na osnovu potrebe za kadrom određenog profila u okviru svoje kompanije. Obaveza svakog poslodavca je da na početku radne prakse dodeli praktikantu stručnog mentora koji će definisati profesionalne veštine koje mlada osoba treba da stekne, a koje su deo razvojnih ciljeva obavljanja prakse. Tokom trajanja prakse i poslodavac i praktikant biće u kontaktu sa regionalnim koordinatorom programa „Biznis mladih Srbije“. Na taj način će se pratiti realizacija ciljeva prakse i pružiti podrška u prevazilaženju eventualnih problema. Praktikanti će tokom i nakon obavljene prakse dati svoju procenu programa prakse. Od poslodavaca se očekuje da na kraju realizacije prakse ocene rad praktikanata i da im izdaju potvrdu o obavljenoj radnoj praksi.

Programom je predviđeno da radne prakse traju dva meseca. Za vreme trajanja prakse, „Biznis mladih Srbije“ će praktikantima obezbeđivati mesečnu novčanu nadoknadu.

U okviru programa „Biznis mladih Srbije“ poslodavci mogu da prime do 10 praktikanta u okviru jednog ciklusa, u zavisnosti od broja zaposlenih u preduzeću (do 250 zaposlenih – do 5 praktikanta, više od 250 zaposlenih – do 10 praktikanta). Ukoliko poslodavci iskažu potrebu za većim brojem praktikanata, Komisija će doneti odluku o zahtevu i obavestiti preduzeće o odluci.

Vremenski okvir

Poziv je otvoren do 20. juna 2012. godine.

Selekcija preduzeća biće obavljena do 25. juna. Izabrana preduzeća imaće mogućnost da obave selekciju praktikanata koji kod njih budu upućeni na intervjue od 9. do 18. jula. Odluku o kandidatima koje će primiti na praksu preduzeća treba da donesu 19 jula. Prijem mladih na radnu praksu može početi najkasnije 1. avgusta, a radne prakse se završavaju 30. septembra.

Uslovi za konkurisanje

Pravo učešća imaju poslodavci:
–    preduzetnici i privatna preduzeća sa sedištem ili poslovnim jedinicama na teritoriji Niša, Merošine, Doljevca, Gadžinog Hana, Leskovca, Novog Sada, Beočina, Sremskih Karlovaca, Temerina, Gornjeg Milanovca, Čačka, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Raške, Subotice, Sombora i Kanjiže;
–    koji imaju kadrovske i druge kapacitete za adekvatnog mentorstva praktikantu tokom trajanja prakse.

Obaveze poslodavca

Poslodavac je u obavezi da:
–    svakom praktikantu dodeli mentora;
–    svakom praktikantu omogući sticanje radnog iskustva prema opisu posla iz Formulara za prijavljivanje;
–    obezbedi regionalnom koordinatoru programa kontakt sa mentorom;
–    obavesti regionalnog koordinatora o eventualnim problemima u radu sa praktikantom;
– potpiše Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Smart kolektivom, kao
nosiocem programa Biznis mladih Srbije, kojim se evidentira spremnost na saradnju po pitanju obezbeđivanja kvalitetnog programa radnih praksi radi sticanja radnog iskustva i podizanja kapaciteta mladih.
–    na kraju prakse popuni evaluaciju i izveštaj o radu praktikanta i izda uverenje o obavljenoj radnoj praksi.

Potrebna dokumenta za učestvovanje u programu

Formular za prijavu za učešće u programu

Selekcija
Selekciju poslodavaca obaviće komisija sastavljena od predstavnika programa „Biznis mladih Srbije“ i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja. Prednost prilikom rangiranja imaće mala i srednja preduzeća, poslodavci koji planiraju zapošljavanje novih radnika u narednih 6 meseci, kao i poslodavci čiji zaposleni učestvuju kao biznis mentori mladim preduzetnicima u okviru druge komponente programa „Biznis mladih Srbije“ (dataljnije o ovoj komponenti na kraju konkursa ili na www.biznismladihsrbije.org).

Selekcija će biti obavljena na osnovu rang liste, do ispunjenja predviđenog broja mesta za praktikante. U okviru ovog ciklusa programa „Biznis mladih Srbije“ (avgust-septembar 2012. godine) predviđena je realizacija radnih praksi za 30 praktikanata. Komisija će prilikom selekcije preduzeća uzeti u razmatranje geografsku zastupljenost navedenih lokalnih samouprava u kojima se realizuje programa Biznis mladih Srbije. U slučaju velikog interesovanja preduzeća i praktikanata za program, Komisija može doneti odluku o povećanju broja radnih praksi za ovaj period, o čemu će obavestiti javnost putem veb strane programa www.bisznismladihsrbije.org.

Način podnošenja prijave
Popunjeni prijavni formular pošaljite elektronskim putem, s naznakom „Prijava za prijem mladih na radne prakse“, na odgovarajuću e-mail adresu:
– za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku – infokv@biznismladihsrbije.org;
– za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han – infonis@biznismladihsrbije.org
– za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce – infons@biznismladihsrbije.org
– za Suboticu Sombor i Kanjižu – infosu@biznismladihsrbije.org

Prijavu možete poslati i poštom na adresu SMart kolektiv, Alekse Nenadovića 34, 11000 Beograd. Prijavu možete poslati najkasnije do 20. juna 2012. godine.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

– za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku – Vojo Lučić, 034/362-700, 063/161-4705, infokv@biznismladihsrbije.org
– za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han – Milivoje Jovanović, 064/113-1852, infonis@biznismladihsrbije.org
– za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce – Vladimir Kozbašić, 063/533-467, infons@biznismladihsrbije.org
– za Suboticu Sombor i Kanjižu – Boris Saulić, 065/853-8528, infosu@biznismladihsrbije.org

O programu „Biznis mladih Srbije“
Biznis mladih Srbije je program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih koja ima za cilj da – putem razvoja preduzetništva i radnih praksi – pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak. Pokrenut je kao partnerska inicijativa SMart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

Program podrazumeva umrežavanje poslovnog sektora s jedne, i mladih koji žele da unaprede svoj ekonomski položaj s druge strane. Realizuje se u četiri međuopštinska partnerstva predvođena Nišem, Novim Sadom, Kraljevom i Suboticom. Niško međuopštinsko partnerstvo sačinjavaju: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han i Leskovac; novosadsko: Novi Sad, Temerin, Beočin, Sremski Karlovci; subotičko partnerstvo čine: Subotica, Sombor i Kanjiža, a kraljevačko: Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Raška i Vrnjačka Banja.

Komponenta programa koja se bavi razvojem preduzetništva mladih podrazumeva obuke, pristup finansiranju i besplatna biznis mentorstva, u trajanju od minimum godinu dana. Biznis mentori su iskusni preduzetnici i menadžeri sa velikim poslovnim iskustvom, koji volonterski pomažu mladim preduzetnicima da razviju svoje poslovanje. Biznis mentori se mogu prijaviti za učestvovanje u programu putem veb stranice www.biznismladihsrbije.org

Program se realizuje u saradnji sa organizacijama „Eneca“ Niš, „Sunce“ Kragujevac, predstavnicima Razvojnog fonda za mlade RFM Novi Sad, Ekonomskim fakultetom u Subotici, Centrom za održivi razvoj Subotica, kao i sa Forumom poslovnih lidera i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj.

Za više informacija posetite sajt www.biznismladihsrbije.org