Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2020. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2020. godini

Pravo učešća ima poslodavac koji ina registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%)

Rok za podnošenje zahteva je 27.03.2020.

Detaljnije