Konkurs za najuspešniji tim hotelskog domaćinstva u Srbiji

Konkursi

GRUPACIJA MENADŽERA HOTELSKIH DOMAĆINSTAVA,
UDUŽENJE  ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I REDAKCIJA ČASOPISA ZA SAVREMENO HOTELIJERSTVO I TURIZAM „TURISTIČKI SVET“

Konkurs za najuspešniji tim hotelskog domaćinstva u Srbiji za 2010/2011. godinu u Akciji pod nazivom „Ambasadori dobre usluge“

Na osnovu Pravilnika o organizovanju i dodeli priznanja prijave za učešće na konkursu mogu da podnesu pravna i fizička lica, uz odgovarajuće obrazloženje, do 4. novembra 2011.godine.

Na osnovu odluke Stručnog žirija, priznanje u vidu plakete i bronzane statuete – autorski rad Milana Kličkovića, biće dodeljeno na VIII forumu menadžera hotela ihotelskih domaćinstava 23. novembra 2011. godine.

Predloge za priznanje dostaviti:
Udruženju za turizam i ugostiteljstvo PKS – 011/ 33 00 972, ranka.okicic@pks.rs i
Redakciji časopisa „Turistički svet“ – 011/26 24 996, turistickisvet.press@gmail.com
Ljiljana Rebronja

Privredna komora Srbije
Resavska 13-15, 11000 Beograd
tel: (+381 11) 3300-900
faks (+381 11) 3230-949
www.pks.rs