Seminar u organizaciji VIP Fonda 7. jula u Kikindi

Vesti

Koje podsticajne mere Vojvodina nudi investitorima?

Budućnost domaće privrede i stabilan društveni rast u velikoj meri zavise od priliva stranih direktnih investicija. Za dolazak stranih kompanija potrebni su politička i makroekonomska stabilnost, obrazovana radna snaga, niska stopa poreza na dobit, bescarinski izvoz, ali i efikasne podsticajne mere.

Osim finansijskih, poreskih i carinskih podsticaja na nivou Republike Srbije, i Vlada AP Vojvodine preduzela je određene mere kako bi privukla strane investicije i smanjila nezaposlenosti u pokrajini. Kako bi se predstavnici lokalnih samouprava, ali i drugi zainteresovani, što bolje sa njima upoznali, 22. modul seminara „Znanjem do investicija“ VIP Fond je posvetio ovoj temi.

Između ostalih na skupu će učestvovati: Branislav Bugarski, direktor Fonda za podršku investicija u Vojvodini, Ilija Vojinović, predsednik Opštine Kikinda, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Biljana Jovanović, predsednica Izvršnog odbora Razvojne banke Vojvodine.