Besplatna usluga mentoringa

Vesti

Otvoren konkurs za 150 malih i srednjih preduzeća

Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavila je danas konkurs za prijavu 150 malih i srednjih preduzeća koja žele da se prijave za uslugu mentoringa, odnosno savetovanja kako da napreduju dalje u svom poslovanju i uklone problem ukoliko postoji u njihovoj firmi.

Ova usluga je, inače, potpuno besplatna, a dobrodošla je sektoru malih i srednjih preduzeća koje se bori sa brojnim teškoćama od kojih su najučestalije problem likvidnosti i prezaduženost.

Nakon prijave preduzeća, vrši se selekcija a rezultati, odnosno konačna lista preduzeća se može očekivati u maju ove godine.

Kako se navodi u pozivu, koji je danas objavljen u štampanimm medijima, pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga.

Na konkurs mogu da se prijave sve firme koje ispunjavaju sledeće uslove – da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, da su registrovani u Srbiji, da su ostvarila pozitivan poslovni rezultat u prethodne dve godine, da imaju izmirene obaveze po osnovu uplate poreza i doprinosa i da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i da ne organizuju igre na sreću.