O izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost 28. februara 2011.

Vesti

Poslanici republičkog parlamenta izjasniće se u ponedeljak, 28. februara, o zahtevu predsednika Srbije Borisa Tadića da Skupština Srbije ponovo razmatra izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović najavila je da će se poslanici u ponedeljak, kada bi trebalo da glasaju o tačkama koje su na dnevnom redu prve vanredne sednice u 2011. godini, izjasniti i o zahtevu da ponovo razmatra izmene Zakona o PDV.

Predsednik Srbije je taj zakon vratio u skupštinsku proceduru poslednjeg dana 2010. godine, zbog neusklađenosti sa Zakonom o budžetu za 2011. godinu, a parlament je dužan, shodno Poslovniku o radu, da o vraćenom zakonu odlučuje na prvoj narednoj sednici.

Tadić je u obrazloženju odluke naveo da Zakon o budžetu za 2011. godinu predviđa da PDV na usluge smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima iznosi osam odsto, dok je usvojenim izmenama on povišen na 18%.

Pema Poslovniku, ukoliko Skupština Srbije odluči da ponovo glasa o zakonu koji je predsednik Republike vratio u proceduru zakon se donosi većinom od ukupnog broja poslanika.