Neoporeziv plac do 10 ari

Vesti

Izmene Zakona o porezu na imovinu pred Skupštinom Srbije 2. marta

Zakupci građevinskog zemljišta u javnoj svojini i poljoprivrednog u državnoj svojini neće plaćati porez na imovinu za plac do10 ari, predložila je Vlada Srbije.

Izmenama Zakona o porezu na imovinu predviđeno je da se od oporezivanja izuzme prvih 10 ari zemljiišta. Taj predlog biće razmatran na sednici Skupštine Srbije zakazane za 2. mart.

Poslednje izmene Zakona o porezu na imovinu usvojene su krajem prošle godine i primenjuju se od 1. januara ove godine. Plaćanja poreza na zemljište površine do 10 ari od ove godine bili bi, kako je predloženo, oslobođena preduzeća, ali i građani ukoliko su zakupci zemljišta.

Izmene poreskih propisa, kako je obrazložilo Ministarstvo finansija, predložene su zato da bi se izjednačile poreske obaveze korisnika i zakupaca građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

Predloženo je i da se na zemljište ispod zgrade ne plaća porez na imovinu, kako bi se izbeglo dvostruko oporezovanje jer je zgrada obuhvaćena tim porezom.

Vlada je predložila da se novine u oporezivanju zemljišta primenjuju retroaktivno, od 1. januara 2011. godine, jer se porez na imovinu utvrđuje za kalendarsku godinu.

Vlasnici i zakupci zemljišta i nekretnina u Srbiji znaće koliki će porez na imovinu platiti ove godine tek kad lokalne samouprave koje taj porez prikupljaju u svoj budžet, odrede poresku stopu, za šta im u martu ističe rok.

Dok ne stignu nova rešenja, porez na imovinu se plaća na osnovu prošlogodišnje poreske obaveze. Rok za uplatu prve rate, u iznosu četvrtine poreza za 2010. godinu, istekao je 15. februara.

Izmenama Zakona o porezu na imovinu koje su u primeni od 1. januara, predviđena je maksimalna stopa poreza na nepokretnosti od 0,4%, a na zemljište 0,3%, a skupštine lokalnih samouprava imaju mogućnost da propišu niže stope.

Vlasnici imovine veće vrednosti plaćaće porez po progresivnoj stopi jer će se stopa od maksimalnih 0,4% obračunavati samo na nepokretnosti procenjene do 10 miliona dinara.

Na poresku osnovicu do 25 miliona dinara stopa od 0,4% se uvećava za 0,6% na iznos preko 10 miliona, dok će onima koji imaju imovinu vrednosti do 50 miliona dinara poreska stopa na osnovicu preko 25 miliona dinara moći da bude uvećana za dodatnih jedan odsto.

Imovina vrednosti veće od 50 miliona dinara biće oporezovana po stopi koja je uvećana za do dva odsto na iznos preko 50 miliona dinara.

Ukupan porez na imovinu u 2011. godinu, bez ozbira na vrednost imovine, neće moći da bude veći od 60% u odnosu na poreske obaveze u 2010. godini. To ograničenje neće važiti u 2012. godini.

Porez na imovinu može biti umanjen za 0,8% po osnovu starosti nekretnine, ali ta olakšica može biti maksimalno 40% od iznosa obračunatog poreza, a do sada je bila 70%. Maksimalno umanjenje poreza po osnovu članova domaćinstava, koje do sada bilo 70%, u 2011. može biti 50%, odnosno 20.000 dinara.