MMF: Inflacija u Srbiji 4,4%

Vesti

Prema najnovijim projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Srbija će u 2011. ostvariti ekonomski rast od 3%, posle prošlogodišnjeg povećanja bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 1,5%.

Najveći ekonomski rast u 2011. među zemljama zapadnog Balkana će, prema prognozi MMF, ostvariti Crna Gora od 4,5%, nakon što je u 2010. ta zemlja zabeležila pad BDP od 1,8%.

Za njom će slediti Albanija, sa projektovanim rastom BDP u ovoj godini od 3,2%, u poređenju s prošlogodišnjim jačanjem od 2,6%.

Makedenija i Bosna i Hercegovina će, kako očekuje MMF, u 2011. ostvariti ekonomski rast od po 3%. BDP Makedonije je prošle godine povećan 1,2%, dok je Bosna i Hercegovina u 2010. ostvarila ekonomski rast od 0,5%.

Najmanji rast BDP u 2011. među zemljama zapadnog Balkana će, prema prognozi MMF, zabeležiti Hrvatska od 1,6%, posle prošlogodišnjeg slabljenja ekonomje te zemlje od 1,5%.

Kad je reč o potrošačkim cenama, MMF očekuje da najveću inflaciju, od 4,4%, u ovoj godini zabeleži Srbija, što će, ipak, biti manje od prošlogodišnjih 4,6%.

Rast potrošačkih cena u Makedoniji će u 2011. iznositi 3% (lane 1,9%), Albaniji 2,9% (3,4% u 2010.), Bosni i Harcegovini 2,5% (2,4%) i 2,8% u Hrvatskoj (1,9% u 2010.).

MMF prognozira da će najniži rast potrošačkih cena u 2011, od 1%, imati Crna Gora koja je i prošle godine zabeležila najnižu inflaciju među zemljama zapadnog Balkana – od svega 0,6%.