Svi dobijaju markicu

Vesti

Overa zdravstvenih knjižica za 2011. i bez dokaza o uplati doprinosa

Zdravstvene knjižice za 2011. godinu moći će da se overe i bez dokaza o uplati doprinosa za zdravstvo, a produženi su i rokovi važenja zdravstvenih isprava.

To je omogućeno izmenama Pravilnika, koje je Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje usvojio 31. 12. 2010. godine.

Za najveći broj osiguranika rok važenja zdravstvene knjižice je produžen sa šest na 12 meseci.

– Pravilnikom je propisano da se zdravstvene knjižice koje su bile overene do 31. 12. 2010. godine, sada overavaju po produženim rokovima i bez dostavljanja novih dokaza o uplati doprinosa – kaže Sanja Mirosavljević, portparol RZZO.

– Zdravstvene knjižice se po izmenjenom pravilniku overavaju na šest, 12 i 24 meseca.

Zaposlenima u državnim organima i vojsci recimo, kao i članovima njihovih porodica, knjižice će se overavati na dve godine. U toj grupi su i zaposleni kod stranog poslodavca, zaposleni roditelji, usvojitelji, hranitelji, odnosno staratelji koji odsustvuju sa rada dok dete ne napuni tri godine…

Poljoprivrednicima će se knjižice overavati ubuduće na 12 meseci.

Zaposleni po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru dobiće markicu u zdravstvenoj knjižici za šest meseci. Isto važi i za povremeno zaposlene posredstvom omladinske, odnosno studenske zadruge, koji su napunili 26 godina života.